Termal Etiketlerin Üzerine Nasıl Basım Alınır?

Termal etiketler olarak ifade edilen eko termal, lamine termal ve termal etiketler bu adı yüzeylerinde kendiliğinden bulunan termal özelliklerinden dolayı almaktadırlar. Bu etiketler üzerine basım alma işlemi sırasında ribon ve benzeri sarf malzemeye gereksinim duyulmaz. Bu nedenden dolayı termal etiketlerin baskı maliyeti de oldukça düşer. Yüzeyinde termal özellik ihtiva eden termal etiketlerin belirli bir dayanıklılık süresi bulunur.

Termal etiketlerin sahip olduğu ömrün belli bir uzunlukta olması, etiketlerin kâğıt yapısından değil, termal özelliğinden kaynaklanır. Üzerine baskı alınmış olan etiketlerin dayanma süresi sonlandığında, üzerlerinde mevcut olan baskılar uçarak silikleşir. Ayrıca termal olan kâğıt yüzeyi geçen zaman içerisinde hafifçe kararmaya başlar. Bu nedenle artık etiket üzerinde mevcut olan yazı, logo ve benzer nitelikteki baskılar okunamaz bir hal kazanır. 3 farklı çeşit termal etiket bulunmaktadır. Kâğıt bazlı ve plastik bazlı olarak kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar. Kimi uygulamalarda plastik bazlı termal etiketler kullanılsa da yüksek maliyetleri sebebiyle pek tercih edilmezler.

Eko Termal Etiket Ve Özellikleri

Eko termal etiketler üzerine baskı işlemi yapılması sırasında ribon sarf malzemesine gereksinim duyulmaz. Bu nedenle son derece düşük maliyetli bir kullanım sunarlar. Bu etiketlerin raf ömürleri 3 ile 6 ay arasında değişiklik göstermekte olup, ışık, nem ve ısı gibi olumsuz etkiler meydana getiren faktörlerle temas etmeleri durumunda ömürleri kısalmaktadır.

Lamine Termal Etiket Ve Özellikleri

Lamine termal etiketin bir diğer adı ise top etikettir. Lamine termal etiket, özellik bakımından eco termal etiketle büyük bir benzerlik gösterir. Eco termal etiket ile Lamine termal arasındaki tek farklılık kendiliğinden termal olan yüzey bölümünün koruyucu bir tabaka ile kaplı durumda olmasıdır. Bu özelliği bakımından eco termal etikete göre daha uzun bir ömre sahip olmaktadır. Lamite termal etiketin raf ömrü 6 ile 9 ay arasında değişmektedir.

Lamine termal etiketlerde ısı, ışık ve nem gibi olumsuz etki kaynağı oluşturan faktörlerden olumsuz etkilenirler ancak eco termal etikete kıyasla bu tür etkenlere karşı daha dayanıklı bir yapı barındırırlar. Lamine termal etiketler üzerine baskı alımında ribon sarf malzemesi kullanımına gerek olmaz. Bu özelliği nedeniyle direkt termal baskı uygulamasına uyumlu barkod yazıcılarda kullanılmaları daha doğru olur.